Privacybeleid & Privacyreglement

Privacy beleid PWB loopbaancoach

Datum: 29 maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie.

De AVG geeft individuen meer bescherming als het gaat om (online) privacy. Daarnaast krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden. Zo krijgen organisaties en bedrijven een informatieplicht. Wij moeten u als nieuwe of bestaande klant duidelijk informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van PWB loopbaancoach. U dient zich ervan bewust te zijn dat PWB loopbaancoach niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. PWB loopbaancoach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PWB loopbaancoach. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PWB loopbaancoach. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

CV
Jouw ontvangen CV wordt opgeslagen en bewaard. Deze wordt gebruikt als input voor de persoonlijke coachgesprekken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Uw gegevens worden gebruikt om een rapportage van het traject bij te houden en te bewaren, zodat het traject goed te volgen en terug te vinden is. Daarnaast registeren wij persoonsgegevens om de factuur te kunnen maken.

Opgeslagen gegevens:
De gegevens die door PWB loopbaancoach worden opgeslagen zijn:

CV (zoals de klant deze aanlevert bij PWB loopbaancoach), rapportages, mail contact, facturen, verslagen van de gesprekken met de klant, evaluatieverslagen en alle opdrachten die een klant zelf maakt. Tevens het tekenen van de offerte en de algemene voorwaarden en de eindevaluatieformulieren.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Met ingang van 25 mei 2018 hebben wij uw expliciete toestemming nodig om deze gegevens te mogen registeren voor bovenstaande doeleinden. In bijgaande verklaring is e.e.a. in formele bewoordingen weergegeven. Wij verzoeken u vriendelijk deze verklaring te ondertekenen zodat wij die kunnen opnemen in uw dossier.

Met vriendelijke groet,

PWB loopbaancoach

Maaike Baars
Kruiskamplaan 138

1911 LN Uitgeest
T 06 – 48655304
E maaike.baars@prive-werk-balans.nl


Privacyreglement PWB loopbaancoach

Uitgeest, 29 maart 2018

 1.   PWB loopbaancoach werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
  2.   Uitgangspunt inzake privacy is dat de van cliënten verkregen informatie van welke aard dan ook wordt door PWB loopbaancoach vertrouwelijk behandeld.
  3   Cliënten van PWB loopbaancoach hebben het recht om de persoonsgegevens die PWB loopbaancoach van hen bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te ontvangen.
  4.   Cliënten van PWB loopbaancoach hebben het recht om persoonsgegevens bij PWB loopbaancoach aan te vullen. De cliënt dient hierbij duidelijk te maken, welke gegevens er aangevuld dienen te worden.
  5.   Cliënten van PWB loopbaancoach kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend zijn of in strijd zijn met een wet. Gegevens zullen niet worden vernietigd wanneer door PWB loopbaancoach kan worden aangetoond dat iets of iemand anders meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan ook het geval zijn wanneer uit een wet blijkt dat de gegevens dienen te worden bewaard.
  6.   Wanneer gegevens worden vernietigd dan wordt er een verklaring in het dossier van de cliënt bijgevoegd, dat op verzoek van de cliënt gegevens zijn vernietigd.
  7.   De hoofdregel is dat PWB loopbaancoach gegevens van cliënten bewaart tot tien jaar nadat PWB loopbaancoach het laatste contact met de cliënt heeft gehad. Deze termijn kan korter of langer zijn, indien een wet dat voorschrijft.
  8.   PWB loopbaancoach zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd.
  Dit reglement is van kracht vanaf 29 maart 2018. Het blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.